Covid-19

(English below in red)

Op dit moment komt er weinig Covid-19 voor op Bonaire. Hieronder geven we je een korte samenvatting van de regels. Voor informatie over de actuele situatie en over de geldende reisvoorschriften, verwijzen wij je door naar de officiele website https://www.bonairecrisis.com/
De informatie hieronder is bijgewerkt tot 9 september 2020. Je bent zelf er zelf verantwoordelijk om je op de hoogte te stellen van de meest actuele informatie. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele fouten of omissies in onderstaande informatie.

At the moment there is very little Covid-19 on Bonaire. Below we give you a brief summary of the regulations. For information about the current situation and about the most recent travel regulations, we refer you to the official website https://www.bonairecrisis.com/en/
The information below has been updated until September 9th, 2020. You are responsible for keeping yourself informed of the most current information. We are not liable for any errors or omissions in the information below. For English see below.

NEDERLANDS

Kijk onder VOORWAARDEN voor onze annuleringsvoorwaarden door Covid-19.

Vanaf maandag 7 september moeten alle passagiers van 13 jaar en ouder, die vanuit de veilige landen in Europa naar Bonaire reizen, een negatief PCR testresultaat bij aankomst laten zien.
De test mag maximaal 72 uur voor vertrek zijn afgenomen. Zonder een negatief PCR-testresultaat gaat de reiziger 14 dagen, op eigen kosten, op een centrale plek in quarantaine.
Het invullen van een gezondheidsverklaring is verplicht voor iedereen die naar Bonaire komt en moet minimaal 48 uur voor vertrek zijn ingevuld en verzonden. De gezondheidsverklaring is te vinden op de website https://www.bonairecrisis.com/.

Op Bonaire is het houden van 1,5 meter afstand is verplicht. Mondkapjes zijn niet verplicht, behalve binnen het ziekenhuis, bij de huisarts, bij sommige instanties en bij bedrijven die dat zelf willen.

Verder geldt: was je handen regelmatig, hoest in je elleboog (ook als je een mondkapje draagt) en blijft thuis bij klachten en bel 0800-0800 of +599 7772262

ENGLISH

Please look at our TERMS & CONDITIONS in case of cancellation due to Covid-19 regulations.

From Monday, September 7, all passengers 13 years and older traveling to Bonaire from the safe countries in Europe must show a negative PCR test result on arrival.
The test may be taken up to 72 hours before departure. Without a negative PCR test result, the traveler will be quarantined at a central location for 14 days, at his own expense.

Completing a health certificate is mandatory for everyone who comes to Bonaire and must be completed and sent at least 48 hours before departure. The health statement can be found at the website https://www.bonairecrisis.com/en/.

On Bonaire keeping a social distance of 1.5 meters is mandatory. Mouth masks are not mandatory, except within the hospital, at the doctor’s office, at some organisations and at businesses that require this.

The following also applies: wash your hands regularly, cough in your elbow (even if you wear a mouth mask) and stay at home in case of complaints and call 0800-0800 or +599 7772262 for testing.